Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1
Posted: 11-11-2014 12:30:17

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572716

Dưới đây là một vài tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ N1 mà mình sưu tầm được. Gồm có : 総まとめ N1 文法 - Soumatome N1 Bunpou (sách), 総まとめ N1 読解 - Soumatome N1 Dokkai (sách), 短期 マスタ- ドリル N1 -  Tanki Masuta Toriru N1 (sách + AudioCD), 試験に出る 読解 N1 N2 - Shiken ni deru Dokkai N1 N2 (sách), 日本語 総まとめ N1 漢字 - Nihongo Soumatome N1 Kanji, 日本語 総まとめ N1 語彙 - Nihongo Soumatome N1 Goi, 日本語パワードリルN1文法 - Nihongo Power Drill N1 Grammar.日本語 総まとめ N1 聴解 - Nihongo Soumatome N1 Choukai (Book + AudioCD). Cuốn 合格できる日本語能力試験 N1 - Gokaku Dekiru N1 hiện đã có đủ Sách PDF và Audio.

LINK DOWNLOAD :
1. Mediafire : Click here
2. Fshare : Click here

- Kanzen Master 1kyuu Grammar - Vietnamese - BookDPF : Click here 
- Mimi Bunpou N1 - Audio : Click here
- Gokaku dekiru N1- Audio : CD1 CD2
- Pattern-Betsu Tettei Drill N1 - Audio : CD1 CD2
- Soumatome choukai N1 - Audio : CD1 CD2
- Shin Kanzen Master choukai N1 - Audio : Click here
2. Bạn Tiên Trương :
- 1kyuu Soumatome Kanji - Goi : Click here
3. Bạn dấu tên :
- Soumatome N1 Kanji : Click here
- Soumatome N1 Dokkai - sách PDF : Click here 
4. Bạn minhvan tran:
- Shin Kanzen Master Bunpou N1 : Click here
5. Bạn Bách Hà Ngọc:
- 合格できる日本語能力試験N1 - Gokaku Dekiru N1 (Book PDF): Click here

---------------------------------------------------------------
Luyện thi JLPT N1 hiệu quả trên chuyên ngoại ngữ.com

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

This post was edited by chuyenngoaingu.com at 08-18-2015 10:08:10.
1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic