Skip Navigation LinksChia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS, JLPT » Chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC » Phân tích điểm mạnh/yếu để luyện đọc TOEIC tốt

Phân tích điểm mạnh/yếu để luyện đọc TOEIC tốt

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Phân tích điểm mạnh/yếu để luyện đọc TOEIC tốt
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Phân tích điểm mạnh/yếu để luyện đọc TOEIC tốt
Posted: 10-28-2014 15:28:31

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572683

Một số phân tích dựa trên điểm số phần đọc hiểu bài thi TOEIC

 

Luyện kỹ năng nghe, đọc TOEIC

Bạn bắt đầu luyện thi Toeic và tham gia làm bài thi thử, số điểm của bạn chưa như mong muốn và bạn đang muốn cải thiện số điểm hiện tại của mình nhưng bạn lại không biết mình cần cải thiện điều gì trong kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu. Hãy xem đánh giá dưới đây về điểm mạnh/yếu để cải thiện kỹ năng luyện đọc Toeic của mình.

Mức điểm của bạn nằm trong khoảng 5 đến 220


Những người luyện thi TOEIC đạt khoảng 150 điểm thường có khả năng sau:

• Họ có thể tìm được câu trả lời đúng cho các câu hỏi về chi tiết khi không cần đọc nhiều và khi từ ngữ trong văn bản giống với thông tin trong câu hỏi.
• Họ có thể hiểu được những từ đơn giản và những cụm từ thông dụng. Họ có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp có quy tắc và thông dụng nhất khi không cần đọc nhiều.

* Thí sinh có điểm số thấp hơn 150 điểm có thể có những điểm mạnh giống những người có điểm trên 150 nhưng khả năng của họ ít ổn định hơn.

Những thí sinh có điểm số khoảng 150 điểm thường có những điểm yếu sau:

• Họ không thể đưa ra những suy luận về thông tin trong văn bản.
• Họ không thể hiểu những chi tiết được diễn đạt khác đi. Họ chỉ trả lời được khi từ và cụm từ trong văn bản giống với câu hỏi.
• Họ thường không thể liên kết thông tin ngay cả trong một câu đơn.
• Họ chỉ hiểu được một lượng ít từ vựng.
• Họ thậm chí không hiểu được những cấu trúc ngữ pháp dễ khi các đặc trưng ngôn ngữ khác, như từ khó hoặc sự cần thiết phải liên kết thông tin là bắt buộc.

 

Mức điểm của bạn nằm trong khoảng 225 đến 320

Những thí sinh có điểm số khoảng 250 điểm thường có những điểm mạnh sau:

• Họ có thể đưa ra những suy luận đơn giản dựa trên một đoạn văn bản ngắn.
• Họ có thể xác định được câu trả lời đúng cho các câu hỏi về thông tin xác thực khi ngôn ngữ trong văn bản giống với thông tin được yêu cầu. Đôi khi họ có thể trả lời các câu hỏi về thông chi tiết khi câu trả lời là một cách diễn đạt khác của thông tin chính xác trong văn bản.
• Đôi khi họ có thể liên kết thông tin trong một hoặc hai câu.
• Họ có thể hiểu được những từ đơn giản và thỉnh thoảng có thể hiểu những từ vựng ở mức độ khó vừa phải.
• Họ có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp có quy tắc thông dụng. Họ có thể lựa chọn đúng đáp án cho những câu hỏi về ngữ pháp, ngay cả khi như từ vựng khó xuất hiện hoặc ngay cả khi cần liên kết các thông tin với nhau.

Những thí sinh có điểm số khoảng 250 điểm thường có những điểm yếu sau:

• Họ không hiểu được những suy luận đòi hỏi diễn đạt khác đi hoặc kết nối thông tin.
• Họ có khả năng rất giới hạn để hiểu được thông tin xác thực khi thông tin bị diễn đạt khác đi có sử dụng từ vựng khó. Họ thường bị lệ thuộc vào việc phải được tìm từ và cụm từ trong bài giống y hệt với từ hoặc cụm từ trong câu hỏi mới trả lời được.
• Họ thường không liên kết được thông tin giữa nhiều câu với nhau.
• Họ không hiểu những từ khó, nghĩa ít gặp của các từ thông dụng hoặc các thành ngữ. Họ thường không phân biệt được sự khác biệt giữa các từ có liên quan gần với nhau.
• Họ không hiểu những cấu trúc ngữ pháp khó hơn hoặc ít thông dụng hơn.

 

Mức điểm của bạn nằm trong khoảng 325 đến 420

Những thí sinh có điểm số khoảng 350 điểm thường có những điểm mạnh sau:

• Họ có thể suy luận ý chính và mục đích của một văn bản và họ có thể suy luận về các chi itết.
• Họ có thể đọc để lấy ý chính. Họ có thể hiểu được các thông tin xác thực ngay cả khi chúng bị diễn đạt theo một cách khác.
• Họ có thể liên kết thông tin suốt một đoạn ngắn trong một văn bản, ngay cả khi từ vựng và ngữ pháp của văn bản là khó.
• Họ có thể hiểu được từ vựng ở mức bộ trung bình. Thỉnh thoảng họ có thể hiểu được từ vựng khó trong ngữ cảnh, nghĩa hiếm gặp của các từ thông dụng và thành ngữ.
• Họ có thể hiểu được các cấu trúc ngữ pháp có quy tắc. Họ cũng có thể hiểu được các cấu trúc ngữ pháp khó, phức tạp và hiếm gặp.

Những thí sinh có điểm số khoảng 350 điểm thường có những điểm yếu sau:

• Họ không kết nối được thông tin xuyên suốt một đoạn dài trong một văn bản.
• Không phải lúc nào họ cũng hiểu được những từ khó, những nghĩa ít gặp của các từ thông dụng, hoặc các thành ngữ. Họ thường không phân biệt được sự khác nhau của các từ có liên quan gần với nhau.

 

Mức điểm của bạn nằm trong khoảng 425 đến 495

Những thí sinh có điểm số khoảng 450 điểm thường có những điểm mạnh sau:

• Họ có thể suy luận được ý chính và mục đích của một văn bản và có thể đưa ra những suy luận về các chi tiết.
• Họ có thể đọc để hiểu ý chính. Họ có thể hiểu các thông tin xác thực ngay cả khi các thông tin bị diễn đạt khác đi.
• Họ có thể kết hợp các thông tin xuyên suốt toàn bộ một văn bản, và họ có thể liên kết thông tin giữa hai văn bản liên quan đến nhau.
• Họ có thể hiểu một lượng lớn từ vựng, những nghĩa ít gặp của các từ thông dụng, và cách sử dụng các thành ngữ. Họ cũng có thể phân biêt được sự khác nhau giữa các từ có liên quan gần với nhau.
• Họ có thể hiểu các cấu trúc ngữ pháp có quy tắc. Họ cũng có thể hiểu được những cấu trúc ngữ pháp khó, phức tạp và không thông dụng.

Điểm yếu:

Những người thi đạt điểm số khoảng 450 thường chỉ gặp khó khăn khi những thông tin đòi hỏi thí sinh hiểu xuất hiện rất dày đặc hoặc có nhiều từ khó.


Max Choices:  1     Total Number of who have voted:  0

Đúng
Sai


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic