Skip Navigation LinksChia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS, JLPT » Chia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEFL » Nghe hiểu mối liên hệ các ý trong bài thi TOEFL iBT

Nghe hiểu mối liên hệ các ý trong bài thi TOEFL iBT

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Nghe hiểu mối liên hệ các ý trong bài thi TOEFL iBT
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Nghe hiểu mối liên hệ các ý trong bài thi TOEFL iBT
Posted: 11-25-2014 13:20:23

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584490

Tương tự như dạng câu hỏi nghe hiểu cách tổ chức thông tin đã được giới thiệu , câu hỏi nghe hiểu mối liên hệ giữa các ý trong bài (connecting content) cũng yêu cầu thí sinh phải liên kết được các ý tưởng trong bài với nhau. Tuy nhiên, các câu hỏi lại được đưa ra dưới dạng hoàn toàn khác với phần nghe hiểu cách tổ chức thông tin.

Một số câu hỏi thuộc dạng này:

· What is the likely outcome of doing procedure X before procedure Y? (Nếu tiến hành quá trình X trước quá trình Y có thể dẫn đến kết quả gì?)

· What can be inferred about X? (Có thể suy ra điều gì về X?)

· What does the professor imply about X? (Vị giáo sư có ngụ ý gì về X?)

Lời khuyên:

Tư duy logic, khả năng suy luận và hiểu biết về lĩnh vực đang được đề cập sẽ là chìa khóa giúp bạn ghi điểm trong phần thi này. Như vậy để chuẩn bị tốt cho phần thi nghe, việc bổ sung kiến thức nền (background knowledge) có vai trò quan trọng không kém gì việc rèn luyện kỹ năng xử lý bài thi.

Ví dụ:

Professor: Ok, Neptune and it’ moons. Neptune has several moons, but there’s only … we’ll probably only worry about two of them, the two fairly interesting ones. The first one’s Triton. So you have this little struggle with the word Titan which is the big moon of Saturn and the name Triton which is the big moon of Neptune. Triton it’s the only large moon in the solar system to go backwards, to go around is what we call its parent planet, in this case Neptune, the wrong way, Ok? Every other large moon orbits the parent planet in the same counterclockwise direction… same as most of other bodies in the solar system. But this moon …the reverse direction, which is perfectly OK as far as the laws of gravity are concerned. But it indicates some sort of peculiar event in the early solar system that gave this moon a motion in contrast to the general spin of the raw material that it was formed from.

The other moon orbiting Neptune that I want to talk about is Nereid [NEER ee ihd]. Nereid is, Nereid has the most eccentric orbit, the most lopsided elliptical type orbit for a large moon in the solar system. The others tend more like circular orbits.

… Does it mean that the planet Pluto and Neptune might have been related somehow in the past and then drifted slowly into their present orbits? If Pluto … did Pluto ever belong to the Neptune system? Do Neptune’s moons represent Pluto type bodies that have been captured by Neptune? Was some sort of …was Pluto the object that disrupted the Neptune system at some point in the past?

It’s really hard to prove any of those things. But now we’re staring to appreciate that there’s quite a few junior Plutos out there. Not big enough to really call a planet, but large enough that they’re significant in history of the early solar system. So we’ll come back to those when we talk about comes and other small bodies in the fringes of the outer solar system.

Question:

What does the professor imply about the orbits of Triton and Nereid?

They used to be closer together

They might provide evidence of an undiscovered planet

They might reverse directions in the future

They might have been changed by some unusual event

Key: They might have been changed by some unusual event

Giải thích:

Trong các câu hỏi dạng này bạn sẽ phải dùng thông tin từ những vị trí khác nhau trong bài nghe. Ở ví dụ này, vị giáo sư miêu tả the orbit of Triton and Neird. Trong cả hai trường hợp ông đều nói đến những trường hợp có thể xảy ra trong hệ mặt trời trước kia, những trường hợp mà có lẽ đã làm thay đổi hay phá vỡ những quỹ đạo của chúng. Như vậy đáp án chính là phương án lựa chọn thứ 4: “They might have been changed by some unusual event.

Chúc các bạn ghi điểm với những câu hỏi dạng nghe hiểu mối liên hệ giữa các ý trong bài.


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic