MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP CỬA MIỆNG

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP CỬA MIỆNG
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP CỬA MIỆNG
Posted: 11-09-2014 10:18:53

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572746

• I’m lost. Tôi bị đơ mất rồi!

• I’m not feeling well. Tôi cảm thấy không được khỏe.

• I’m not myself today. Hôm nay tôi bị làm sao ấy.

• I’m not really sure. Tôi thực sự không rõ lắm.

• I’m on a diet. Tôi đang ăn kiêng.

• I’m on my way. Tôi đang đi/đến đây.

• I’m pressed for time. Tôi đang vội.

• I’m sorry I’m late. Xin lỗi, tôi đến muộn.

• I’m sorry to hear that. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe được tin đó.

• I’m under a lot of pressure. Tôi chịu áp lực rất lớn.

• I’m working on it. Tôi đang cố gắng đây!

• I’ve changed my mind. Tôi đã thay đổi ý định rồi.

• I’ve got a headache. Tôi đau đầu quá!

• I’ve got my hands full. Tôi đang dở tay.

• I’ve got news for you. Tôi có tin tức tốt lành nói cho anh đây.

• I’ve got no idea. Tôi không biết.

• I’ve had enough. Tôi ăn no rồi.


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic