Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 7

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 7
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 7
Posted: 10-29-2014 10:05:14

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572724

chuyenngoaingu.com Xin giới thiệu tới các bạn phần 7 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To be eager in the pursuit of science: Tha thiết theo đuổi con đ­ờng khoa học

To be eager to do sth: Khao khát làm việc gì

To be easily offended: Dễ giận, hay giận

To be eaten up with pride: Bị tính kiêu ngạo dày vò

To be economical with sth: Tiết kiệm vật gì

To be elastic: Nẩy lên

To be elated with joy: Mừng quýnh lên, lấy làm hân hoan, lấy làm hãnh diện

To be elbowed into a corner: Bị bỏ ra, bị loại ra

To be eleven: M­ời một tuổi

To be eliminated in the first heat: Bị loại ở vòng đầu

To be embarrassed by lack of money.: Lúng túng vì thiếu tiền

To be embarrassed for money: Bị mắc nợ, thiếu nợ

To be employed in doing sth: Bận làm việc gì

To be empowered to..: <Đ­ợc trọn quyền để.

To be enamoured of (with) sth: Say mê cái gì

To be enamoured of sb: Phải lòng ai, bị ai quyến rũ

To be encumbered with a large family: Bị lúng túng vì gánh nặng gia đình

To be endued with many virtues: Đ­ợc phú cho nhiều đức tính

To be engaged in politics, business: Hoạt động chính trị, kinh doanh

To be engaged upon a novel: Đang bận viết một cuốn tiểu thuyết

To be enraged at (by) sb's stupidity: Giận điên lên vì sự ngu xuẩn của ng­ời nào

To be enraptured with sth: Ngẩn ng­ời tr­ớc việc gì

To be ensnarled in a plot: Bị dính líu vào một âm m­u

To be entangled in the meshes of political intrigue: V­ớng vào mạng l­ới âm m­u chính trị

To be enthralled by a woman's beauty: Say đắm tr­ớc, bị mê hoặc bởi sắc đẹp của một ng­ời đàn bà

To be enthralled by a woman's beauty: Say đắm tr­ớc, bị mê hoặc bởi sắc đẹp của một ng­ời đàn bà

To be enthralled by an exciting story: Bị say mê bởi câu truyện hấp dẫn

To be enthralled by an exciting story: Bị say mê bởi câu truyện hấp dẫn

To be entirely at sb's service: Sẵn sàng giúp đỡ ng­ời nào

To be entitled to a seat on a committee or a board: Có quyền giữ một ghế trong một ủy ban nào

To be entitled to do sth: Đ­ợc phép, có quyền làm việc gì

To be envious of sb's succcess: Ganh tị về sự thành công của ng­ời nào

To be enwrapped in slumber: Đang mơ màng trong giấc điệp

To be enwrapped: Đang trầm ngâm

To be equal to a task: Làm nổi, làm tròn một bổn phận, ngang tầm với bổn phận

To be equal to doing sth: Đủ sức làm việc gì

To be equal to one's responsibility: Ngang tầm với trách nhiệm của mình

To be equal to the occasion: Có đủ khả năng đối phó với tình hình

To be estopped from doing sth: Bị ngăn cản không cho làm việc gì

To be euchred: Lúng túng, bị lâm vào ngõ bí, đ­ờng cùng

To be expectant of sth: Chờ đợi việc gì

To be expected: Có thể xảy ra

To be expecting a baby: Có thai

To be expert in, at sth: Thông thạo việc gì

To be expressly forbidden: Bị nghiêm cấm

To be extremely welcome: Đ­ợc tiếp ân cần, niềm nở

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic