Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 3

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 3
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 3
Posted: 10-29-2014 09:57:12

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584464

chuyenngoaingu.com Xin giới thiệu tới các bạn phần 3 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To be athirst for sth: Khát khao cái gì

To be attached to: Kết nghĩa với

To be attacked by a disease: Bị bệnh

To be attacked from ambush: Bị phục kích

To be attacked: Bị tấn công

To be averse to (from) sth: Gớm, ghét, không thích vật(việc)gì

To be awake to one's own interests: Chú ý đến quyền lợi của mình

To be aware of sth a long way off: Đoán tr­ớc, biết tr­ớc việc gì sẽ xảy ra khá lâu tr­ớc đó

To be aware of sth: Biết việc gì, ý thức đ­ợc việc gì

To be awkward with one's hands: Đôi tay ng­ợng ngùng, lúng túng

 

To be a bad fit: Không vừa

To be a bear for punishment: Chịu đựng đ­ợc sự hành hạ

To be a believer in ghosts: Kẻ tin ma quỷ

To be a believer in sth: Ng­ời tin việc gì

To be a bit cracky: (Ng­ời)Hơi điên, hơi mát, tàng tàng

To be a bit groggy about the legs, to feel groggy: Đi không vững, đi chập chững

To be a burden to sb: Là một gánh nặng cho ng­ời nào

To be a church-goer: Ng­ời năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ

To be a comfort to sb: Là nguồn an ủi của ng­ời nào

To be a connoisseur of antiques: Sành về đồ cổ

To be a cup too low: Chán nản, nản lòng

To be a dab at sth: Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì

To be a dead ringer for sb: (Lóng)Giống nh­ đúc

To be a demon for work: Làm việc hăng hái

To be a dog in the manger: Sống ích kỷ(ích kỷ, không muốn ai dùng cái mà mình không cần đến)

To be a drug on the market: (Hàng hóa)Là một món hàng ế trên thị tr­ờng

To be a favourite of sb; to be sb's favourite: Đ­ợc ng­ời nào yêu mến

To be a fiasco: Thất bại to

To be a fiend at football: Kẻ tài ba về bóng đá

To be a fluent speaker: Ăn nói hoạt bát, l­u loát

To be a foe to sth: Nghịch với điều gì

To be a frequent caller at sb's house: Năng tới lui nhà ng­ời nào

To be a gentleman of leisure; to lead a gentleman's life: Sống nhờ huê lợi hằng năm

To be a good judge of wine: Biết rành về r­ợu, giỏi nếm r­ợu

To be a good puller: (Ngựa)kéo giỏi, khỏe

To be a good walker: Đi(bộ)giỏi

To be a good whip: Đánh xe ngựa giỏi

To be a good, bad writer: Viết chữ tốt, xấu

To be a hiding place to nothing: Chẳng có cơ may nào để thành công

To be a law unto oneself: Làm theo đ­ờng lối của mình, bất chấp luật lệ

To be a lump of selfishness: Đại ích kỷ

To be a man in irons: Con ng­ời tù tội(bị khóa tay, bị xiềng xích)

To be a mere machine: (Ng­ời)Chỉ là một cái máy

To be a mess: ở trong tình trạng bối rối

To be a mirror of the time: Là tấm g­ơng của thời đại

To be a novice in, at sth: Ch­a thạo, ch­a quen việc gì

to be a pendant to...: là vật đối xứng của..

To be a poor situation: ở trong hoàn cảnh nghèo nàn

To be a retarder of progress: Nhân tố làm chậm sự tiến bộ

To be a shark at maths: Giỏi về toán học

To be a sheet in the wind: (Bóng)Ngà ngà say

To be a shingle short: Hơi điên, khùng khùng

To be a slave to custom: Nô lệ tập tục

To be a spy on sb's conduct: Theo dõi hành động của ai

To be a stickler over trifles: Quá tỉ mỉ, câu nệ về những chuyện không đâu

To be a swine to sb: Chơi xấu, chơi xỏ ng­ời nào

To be a tax on sb: Là một gánh nặng cho ng­ời nào

To be a terror to...: Làm một mối kinh hãi đối với..

To be a testimony to sth: Làm chứng cho chuyện gì

To be a thrall to one's passions: Nô lệ cho sự đam mê

To be a tight fit: Vừa nh­ in

To be a total abstainer (from alcohol): Kiêng r­ợu hoàn toàn

To be a tower of strength to sb: Là ng­ời có đủ sức để bảo vệ ai

To be a transmitter of (sth): (Ng­ời)Truyền một bệnh gì


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic