Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 2

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 2
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 2
Posted: 10-29-2014 09:55:11

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1569386

chuyenngoaingu.com Xin giới thiệu tới các bạn phần 2 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To be as bright as a button: Rất thông minh, nhanh trí khôn

To be as brittle as glass: Giòn nh­ thủy tinh

To be as drunk as a fish: Say bí tỉ

To be as happy as a king, (as a bird on the tree): Sung s­ớng nh­ tiên

To be as hungry as a wolf: Rất đói

To be as mute as a fish: Câm nh­ hến

To be as slippery as an eel: L­ơn lẹo nh­ l­ơn, không tin cậy đ­ợc

To be as slippery as an eel: Trơn nh­ l­ơn, trơn tuột

To be at a loss for money: Hụt tiền, túng tiền

To be at a loss what to do, what to say: Bối rối không biết nên làm gì, nên nói gì

To be at a loss: Bị lúng túng, bối rối

To be at a nonplus: Bối rối, lúng túng

To be at a work: Đang làm việc

To be at an end; to come to an end: Hoàn thành, kết liễu, kết thúc

To be at bat: Giữ vai trò quan trọng

To be at cross-purposes: Hiểu lầm

To be at dinner: Đang ăn cơm

To be at enmity with sb.: Thù địch với ai

To be at fault: Mất hơi một con mồi

To be at feud with sb: Cừu địch với ng­ời nào

To be at grass: (Súc vật)ở ngoài đồng cỏ

To be at grips with the enemy: Vật lộn với địch thủ

To be at handgrips with sb: Đánh nhau với ng­ời nào

To be at issue on a question: Đang thảo luận về một vấn đề

To be at its height: Lên đến đỉnh cao nhất

To be at large: Đ­ợc tự do

To be at loggerheads with sb: Gây lộn, bất hòa, bất đồng ý kiến với ng­ời nào

To be at odds with sb: Gây sự với ai

To be at odds with sb: Không đồng ý với ng­ời nào, bất hòa với ng­ời nào

To be at one with sb: Đồng ý với ng­ời nào

To be at one's best: ở vào thời điểm thuận lợi nhất

To be at one's lowest ebb: (Cuộc sống)Đang trải qua một thời kỳ đen tối nhất

To be at play: Đang chơi

To be at puberty: Đến tuổi dậy thì

To be at sb's beck and call: Hoàn toàn tuân lệnh ai, chịu sự sai khiến, ngoan ngoãn phục tùng ai

To be at sb's elbow: Đứng bên cạnh ng­ời nào

To be at sb's heels: Theo bén gót ai

To be at sb's service: Sẵn sàng giúp đỡ ai

To be at stake: Bị lâm nguy, đang bị đe dọa

To be at stand: Không tiến lên đ­ợc, lúng túng

To be at strife (with): Xung đột(với)

To be at the back of sb: Đứng sau l­ng ng­ời nào, ủng hộ ng­ời nào

To be at the end of one's resources: Hết cách, vô ph­ơng

To be at the end of one's tether: <Đến chỗ kiệt sức, không chịu đựng nổi nữa; hết ph­ơng

To be at the front: Tại mặt trận

To be at the helm: Cầm lái, quản lý

To be at the last shift: Cùng đ­ờng

To be at the pain of doing sth: Chịu khó nhọc làm cái gì

To be at the top of the tree: Lên tới địa vị cao nhất của nghề nghiệp

To be at the top the of the form: Đứng đầu trong lớp học

To be at the wheel: Lái xe

To be at the zenith of glory: Lên đến tột đỉnh của danh vọng

to be at variance with someone: xích mích (mâu thuẫn) với ai

To be at work: Đang làm việc


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic