Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 26 - Hết

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 26 - Hết
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 26 - Hết
Posted: 10-29-2014 10:21:30

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584456

chuyenngoaingu.com Xin giới thiệu tới các bạn phần 26 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ. Đây cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về thành ngữ này.

To see sth with the unaided eye: Nhìn vật gì bằng mắt trần(không cần kính hiển vi)

To see the back of: Tống cổ cho khuất

To see the colour of sb's money: Tìm hiểu khả năng tài chính của ai(có đủ sức trả tiền không)

To see the elephant; to get a look at the elephant: Đi thăm những kỳ quan của thành phố

To see the humorous side of a situation: Nhìn khía cạnh khôi hài của tình thế

To see the lions of a place: Đi xem những kỳ quan của một nơi nào

To see the miss of sb in the room: Thấy thiếu ai trong phòng

To see the mote in sb's eye: Lỗi ng­ời thì sáng, lỗi mình thì tối

To see the same tired old faces at every party: Thấy những khuôn mặt quen thuộc phát chán trong mọi bữa tiệc

To see the sights of the town: Đi xem những cảnh của một thành phố

To see the war through: Tham chiến đến cùng

To see things in their right perspective: Nhìn sự vật theo đúng bối cảnh của nó

To see things through a mist?: Nhìn mọi vật lờ mờ

To see to one's business: Chăm lo công việc của mình

To see to the children: Trông nom trẻ con

To see whether the houses are fit for human habitation: Để xem những căn nhà có thích hợp cho nơi c­ trú của con ng­ời không

To see, speak clearly: Trông thấy, nói rõ ràng

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic