Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 24

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 24
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 24
Posted: 10-29-2014 10:20:07

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572686

chuyenngoaingu.com Xin giới thiệu tới các bạn phần 24 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To take off one's clothes: Cởi quần áo ra

To take off one's coat to the work: Hăm hở, bắt tay vào việc

To take off one's coat: Cởi áo ra

To take off one's coat: Sẵn sàng choảng nhau

To take off one's hat: Giở nón

To take off one's moustache: Cạo râu mép

To take off the gloves to sb (to handle sb without gloves): Tranh luận(đấu tranh)với ai; đối xử thẳng tay với ai

To take off the lid: Mở nắp ra

To take offence (at sth): Bất bình, giận(về việc gì)

To take offence at the slightest thing: Giận chuyện không đáng, không ra gì

To take offence at the slightest thing: Giận vì một chuyện không ra gì, hơi một tí đã giận

To take office, to come into office: Nhậm chức

To take oil to extinguish a fire; to add oil to the flames: Lửa cháy đổ dầu thêm

To take on a bet: Nhận đánh cuộc

To take on heavy responsibilities: Gánh vác những trách nhiệm nặng nề

To take one end of the rope free: Thả lỏng đầu dây thừng ra

To take one' guard: Thủ thế, giữ thế

To take one's breath away: Làm kinh ngạc

To take one's chance: Phó thác số phận

To take one's colour from one's companions: Lấy ý kiến của bạn làm ý kiến mình

To take one's cue from sb: Làm theo ám hiệu của ai

To take one's davy that: Thề rằng, hứa chắc rằng

To take one's degree: Thi đỗ

To take one's departure: Ra đi, lên đ­ờng

To take one's dick that: Thề, quả quyết rằng.

To take one's dreams for gospel: Tin giấc mơ của mình là thật

To take one's eyes off sth: Không nhìn một vật gì nữa

To take one's fill of pleasures: Vui chơi thỏa thích đến chán chê

To take one's heels to: Chạy trốn

To take one's hook: Chuồn, cuốn gói

To take one's leave: Cáo biệt

To take one's medicine: (Bóng)Ngậm đắng nuốt cay

To take one's name in vain: Viện đến tên mình một cách vô ích trong câu chửi rủa

To take one's own course: Hành động theo ý riêng của mình

To take one's own life: Tự vận

To take one's own line: Hành động độc lập với.

To take one's stand near the door: Đứng gần cửa

To take one's stand on the precise words of the act: Căn cứ vào từng lời của đạo luật

To take out a child: Dẫn một đứa bé đi dạo

To take out a stain: Tẩy một vết dơ

To take out a tooth: Nhổ một cái răng

To take out an insurance policy: Ký một khế ­ớc bảo hiểm

To take out the tack: Rút đ­ờng chỉ l­ợc ra

To take part in politics: Tham dự vào chính trị

To take part: Tham gia

To take particular care over doing sth: Đặc biệt chú ý làm việc gì

To take pique against sb: Oán giận ai

To take pity on: Động lòng trắc ẩn đối với ai, th­ơng xót ai

To take place: Xảy ra

To take pledge of: Cam kết về

To take possession of: Chiếm hữu

To take possession(of sth): Trở thành sở hữu

To take precedence of: Đ­ợc ở trên, địa vị cao hơn

To take pride in sth: Tự hào về

To take repose: Nghỉ ngơi

To take revenge on sb for sth: Trả thù ai về chuyện gì

To take root: Mọc rễ, bám rễ

To take sb by surprise: Làm cho ng­ời nào bất ngờ

To take sb for a walk: Dắt ng­ời nào đi dạo

To take sb in marriage: Kết hôn với ai

To take sb in to dinner: Đ­a tay mời ng­ời nào qua phòng ăn

To take sb into custody: Bắt giam ng­ời nào

To take sb into one's confidence: Tin cậy, tín nhiệm ng­ời nào

To take sb on the rebound: Phản ứng với ai

To take sb out of his way: Dẫn ng­ời nào đi lạc đ­ờng

To take sb over to the other side of the river: Chở ai sang bờ sông bên kia

To take sb to somewhere: Dẫn ng­ời nào đến một nơi nào

To take sb to task for/over/about sth: Quở trách ng­ời nào về việc gì

To take sb to the cleaners: 1

To take sb to the police station: Dẫn ng­ời nào lại đồn cảnh sát

To take sb under one's shelter: Che chở, bảo vệ ng­ời nào

To take sb up short, to cut sb short: Ngắt lời ng­ời nào

To take sb up wrongly: Hiểu lầm những lời nói của ng­ời nào

To take sb's advice: Nghe theo lời khuyên của ai

To take sb's attention off sth: Làm cho ng­ời nào không để ý, không quan tâm đến việc gì

To take sb's dust: (Mỹ)Hít bụi của ai, chạy sau ai

To take sb's measure for a suit: (Thợ may)Đo kích th­ớc của ng­ời nào để may quần áo

To take sb's measurements: Đo kích tấc của ng­ời nào

To take sb's part; to take part with sb: Theo phe ng­ời nào, đứng về phía ai, tán đồng với ng­ời nào

To take sb's poop: Đánh vào bẹn ai

To take sb's temperature: Đo, lấy thân nhiệt độ của ng­ời nào

To take scunner at (against)sth: Ghét cay ghét đắng cái gì

To take sides with sb: Theo phe ai

To take small mincing steps: Đi những b­ớc ngắn yểu điệu

To take snuff: Hít thuốc

To take someone's name in vain: Nói về ai một cách khinh thị

To take steps in a matter: Có biện pháp để giải quyết một vấn đề

To take steps to prevent the spread of a disease: áp dụng những biện pháp để ngăn chặn sự lan truyền của một chứng bệnh

To take sth away: Lấy vật gì đi

To take sth for granted: Cho điều gì là đúng

To take sth in heart: Rắp tâm, lo lắng

To take sth in one's hand: Cầm lấy vật gì trong tay

To take sth into account: Để ý đến việc gì

To take sth into account: Để ý, chú ý, l­u tâm đến chuyện gì

To take sth into consideration: Để ý suy xét tới việc gì

To take sth on the chin: (Lóng)Chịu khổ, chịu đau, chịu sự trừng phạt; chấp nhận không phàn nàn

To take sth out (of sth): Lấy vật gì(ở vật khác)ra

To take sth out of pawn: Chuộc lại(ra)vật gì đã cầm

To take sth out of pledge: Chuộc ra(vật gì cầm, thế)

To take sth upon content: Chấp thuận một điều gì không cần xem xét lại

To take sth with a grain of salt: Nửa tin nửa ngờ điều gì

To take swabs from children suspected of having diptheria: Lấy mẫu n­ớc dãi, đờm của trẻ bị nghi là bệnh yết hầu

To take the aggressive: Khởi thế công, đánh tr­ớc

To take the air: Đi dạo mát, hứng gió

To take the alarm: Đ­ợc báo động; lo âu, sợ hãi

To take the bark off sth: Làm mất giá trị của cái gì

To take the bearings of a coast: Trắc định vị trí của một bờ biển

To take the bit between one's teeth: Nổi giận, nổi xung

To take the bitter with the sweet: Chịu những nỗi đắng cay và ngọt bùi của đời

To take the bread out of sb's mouth: (Lóng)Đập bể nồi cơm của ai

To take the bull by the horn: Can đảm, dám làm, chấp nhận rủi ro

To take the bull by the horns: Lăn xả vào không sợ khó khăn

To take the bus: Đi xe buýt

To take the cars: Đi xe lửa

To take the change out of sb: Trả thù ng­ời nào

To take the chill: Bị cảm lạnh

To take the colour out of sth: Làm cho vật gì phải bay màu

To take the cream of sth: Gạn, lọc phần tinh túy trong vật gì

To take the cream off the milk: Gạn kem ở sữa ra

To take the curtain: Ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh(diễn viên)

To take the edge off a knife: Làm lụt một con dao

To take the edge off one's appetite: Làm cho ăn mất ngon

To take the edge off sb's argument: Làm giảm tính sắc bén trong lập luận của ai

To take the floor: Phát biểu ý kiến

To take the gauge of sb: Đánh giá ai

To take the gilt off the gingerbread: Vứt bỏ những cái hào nhoáng bề ngoài đi

To take the gloss off sth: Làm mất láng, hết bóng vật gì

To take the heart out of sb: Làm cho ai nản lòng

To take the helm: Nắm quyền lãnh đạo

To take the high road to happiness: (Bóng)Chọn lấy con đ­ờng đi đến hạnh phúc

To take the hook: (Cá)Cắn câu;(ng­ời )mắc bẫy, mắc vào tròng

To take the initiative in doing sth: Có sáng kiến, khởi x­ớng làm việc gì

To take the King's shilling: Gia nhập vào quân đội

To take the lead of, over, sb: Đi tr­ớc ng­ời nào, hơn ng­ời nào

To take the lead: Cầm đầu, dẫn đầu, chỉ huy

To take the lead: Dẫn đầu

To take the lid off sth to lift the lid of sth: Tiết lộ điều gì

To take the matter into one's own hand: Đích thân phụ trách vấn đề

To take the oath of allegiance: Thề trung thành

To take the offensive: Khởi thế công

To take the pet; to be in a pet: Giận dỗi

To take the plunge: Nhất quyết bắt tay vào(một việc khó khăn nguy hiểm)

To take the prisoner's fingerprints: Lấy dấu lăn tay của tù nhân

To take the record away from sb: Phá kỷ lục của ng­ời nào

To take the responsibility of sth, to accept responsibility for sth: Chịu trách nhiệm về việc gì

To take the rough with the smooth: Chấp nhận cay đắng lẫn ngọt bùi của cuộc đời

To take the rough with the smooth: Chấp nhận phiền muộn khó khăn cũng nh­ sự thoải mái êm ả

To take the run for one's money: Đ­ợc h­ởng sự vui t­ơng ứng với tiền bỏ ra

To take the sense of a public meeting: Lấy ý kiến số đông trong cuộc họp

To take the sheen of sth: Làm mất n­ớc bóng của vật gì

To take the shine off sth: Làm mất n­ớc bóng, n­ớc láng

To take the ship's bearings: Tìm vị trí của tàu, thuyền bằng cách trắc định

To take the size of sth: Đo vật gì

To take the sun: Phơi nắng

To take the tide at the blood: Lợi dụng thời cơ

To take the trouble to do sth: Không ngại khó khăn để làm điều gì

To take the turning on the left: Quẹo qua tay trái

To take the wheel: Cầm lái(xe, tàu)

To take the winding out of a board: Làm cho tấm ván hết cong, hết mo

To take the wrong road: Đi lạc đ­ờng

To take tickets: Mua vé

To take time by the firelock: Nắm lấy thời cơ không để lỡ cơ hội

To take to a milk diet: Chỉ uống sữa

To take to authorship: Bắt đầu viết sách

To take to bad habits: Nhiễm thói xấu

To take to drink/to drinking: Bắt đầu uống r­ợu

To take to flight: Chạy trốn

To take to measure: Tìm cách xử trí, dùng biện pháp

To take to one's bosom: Lấy làm vợ

To take to one's heels: Chạy trốn, chạy vắt giò lên cổ

To take to one's legs: Bỏ chạy

To take to sb: Có cảm tình với ng­ời nào

To take to the heather: Trốn vào truông, vào b­ng biền

To take to the open sea: Ra khơi

To take to the streets: Xuống đ­ờng(biểu tình)

To take to the wood: Chạy trốn, tẩu thoát

To take to tragedy: Diễn bi kịch

To take toll of: (Bóng) lấy đi mất một phần lớn, tiêu diệt mất một phần lớn

To take tremendous trouble to: Vất vả hết sức để

To take turns: Theo thứ tự

To take umbrage at: Cảm thấy bị phật ý

To take up a bet: Nhận đánh cuộc

To take up a collection: Quyên tiền, lạc quyên

To take up a deal of room: Choán rất nhiều chỗ

To take up a dropped stitch: Móc lên một mũi đan bị tuột

To take up a lot of space: Choán mất nhiều chỗ, kềnh càng

To take up a stone: L­ợm một cục đá

To take up a tree: Bứng một gốc cây

To take up a wager: Bắt cá độ

To take up all sb's affection: Chiếm trọn cảm tình của ai

To take up an idea/a suggestion: Chấp nhận một ý kiến, theo một lời khuyên

To take up one's abode in the country: Về ở miền quê

To take up one's residence in a country: ở, lập nghiệp ở một n­ớc nào

To take up the cudgels for sb: Che chở, bảo vệ ng­ời nào

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic