Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 22

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 22
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 22
Posted: 10-29-2014 10:18:38

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584465

chuyenngoaingu.com  Xin giới thiệu tới các bạn phần 22 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To take a ballot: Quyết định bằng bỏ phiếu

To take a bath: Đi tắm

To take a bear by the teeth: Liều lĩnh vô ích; hy sinh vô nghĩa

To take a bee-line for sth: Đi thẳng tới vật gì

To take a bend: Quẹo(xe)

To take a boat, a car in tow: Kéo, dòng tàu, xe

To take a book back to sb: Đem cuốn sách trả lại cho ng­ời nào

To take a bribe (bribes): Nhận hối lộ

To take a car's number: Lấy số xe

To take a cast of sth: Đúc vật gì

To take a census of the population: Kiểm tra dân số

To take a chair: Ngồi xuống

To take a chance: Đánh liều, mạo hiểm

To take a circuitous road: Đi vòng quanh

To take a corner at full speed: Quanh góc thật lẹ

To take a couple of xeroxes of the contract: Chụp hai bản sao hợp đồng


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic