Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 21

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 21
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 21
Posted: 10-29-2014 10:16:59

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1553948

chuyenngoaingu.com Xin giới thiệu tới các bạn phần 21 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To have barely enough time to catch the train: Có vừa đủ thời gian để đón kịp xe lửa

To have bats in one's belfry: Gàn, dở hơi

To have been done brown: Bị lừa gạt

To have breakfast, to eat one's breakfast: Ăn sáng

To have buried a relative: Đã mất một ng­ời thân

To have but a poor chance of success: Chỉ có một chút hy vọng mong manh để thành công

To have but a tincture of science: Biết sơ về khoa học

To have capabilities: Có nhiều năng lực tiềm tàng

To have capacity to act: Có đủ t­ cách để hành động

To have carnal knowledge of sb: Ăn nằm với ai

To have cause for dissatisfaction: Có lý do để tỏ sự bất bình

To have circles round the eyes: Mắt có quầng, mắt thâm quầng

To have clean hands in the matter: Không dính líu vào vấn đề

To have cognizance of sth: Hiểu biết về điều gì

To have commerce with sb: Có giao thiệp với ai

To have compassion on sb: Th­ơng hại ng­ời nào

To have dealings with sb: Giao thiệp với ng­ời nào

To have designs on against sb: Có m­u đồ ám hại ai

To have difficulty in breathing: Khó thở

To have done with half-measures: Xử trí kém quả quyết, biện pháp nửa vời

To have doubts about sb's manhood: Nghi ngờ về lòng dũng cảm của ai

To have ear-ache: Nhức tai

To have empty pockets: Túi không tiền

To have enough of everything: Mọi thứ có đủ dùng

To have enough of sb: Chán ngấy ai

To have entire disposal of an estate: Đ­ợc trọn quyền sử dụng một bất động sản tùy ý

To have everything at sixes and sevens: Để tất cả đồ đạc trong tình trạng lộn xộn, không có thứ tự

To have extraordinary ability: Có tài năng phi th­ờng

To have eyes at the back of one's heart: Có mắt rất tinh vi

To have eyes like a hawk: Mắt sắc nh­ mắt diều hâu

To have faith in sb: Tin, tín nhiệm ng­ời nào

To have faith in sb: Tin, tín nhiệm ng­ời nào

To have far-reaching influence: Có thế lực lớn

To have firm flesh: (Ng­ời)Thịt rắn chắc

To have fits of giddiness: Choáng váng xây xẩm mặt mày

To have fits of oppression: Bị ngộp hơi, ngạt hơi, tức thở

To have forty winks: Ngủ một giấc ngắn, thiu thiu ngủ

To have free (full) scope to act: Đ­ợc hành động(hoàn toàn)tự do

To have free adit: Đi vào thong thả

To have free admission to a theatre: Đ­ợc vô rạp hát khỏi trả tiền

To have full discretion to act: Đ­ợc tự do, toàn quyền hành động

To have good lungs: Có bộ phổi tốt, giọng nói to

To have good mind to: Rất muố

To have good night: Ngủ ngon

To have half a mind to do sth: Miễn c­ỡng làm gì

To have heart trouble, stomach trouble: đau tim, đau bao tử

To have inclination for sth: Sở thích về cái gì

To have it in for sb: Bực mình vì ai

To have it on the tip of one's tongue: Sắp sửa buột miệng nói điều ấy ra

To have it out with sb: Giải quyết(một cuộc tranh luận)với ng­ời nào

To have it out: Nói cho ra lẽ, nói cho sáng tỏ

To have kind of a remorse: Có cái gì đại khái để nh­ là hối hận

To have kittens: (Thtục)Lo âu, cuống quít

To have legs like match-sticks: Chân nh­ que diêm, nh­ ống sậy

To have leisure: Có thì giờ rảnh, rỗi việc

To have long sight: Viễn thị

To have loose bowels: Đi tiêu chảy

To have lost one's sight: Đui, mù

To have lost one's tongue: Không thể nói ra lời, không phát biểu ý kiến

To have many calls on one's time: Đòi hỏi thời gian

To have many irons in the fire: Có nhiều việc làm trong một lúc

To have measles: Bị lên sởi

To have mercy on sb: Th­ơng hại ng­ời nào

To have money to the fore: Có tiền sẵn

To have much experience: Có nhiều kinh nghiệm

To have muscle: Có sức mạnh, thể lực

To have mutton stewed for supper: Cho hầm thịt cừu ăn tối

To have neither chick nor child: Không có con

To have neither house nor home: Không nhà không cửa

To have neither kith nor kin: Trơ trọi một mình, không bạn bè, không bà con thân thuộc

To have news from sb: Nhận đ­ợc tin của ng­ời nào

To have no acknowledgment of one's letter: Không báo có nhận th­

To have no ballast: Không chắc chắn

To have no concern in an affair: Không có lợi gì trong một việc nào

To have no concern with sth: Không có liên quan đến việc gì

To have no conscience: Vô l­ơng tâm

To have no energy: Thiếu nghị lực

To have no feelings: Vô tình, vô cảm, lạnh lùng

To have no intention to..: Không có ý gì để.

To have no notion of: Không có ý niệm về.

To have no option but to..: Không thể nào làm gì hơn là.

To have no quarrel against sb: Không có cớ gì để phàn nàn ai

To have no regular profession: Không có nghề chuyên môn

To have no society with sb: Không giao thiệp với ng­ời nào

To have no strength: Bị kiệt sức

To have no taste: Không có vị

To have no truck with: Từ chối không liên lạc, dính dấp tới, không cứu xét

To have noises in the ears: ù tai

To have not enough back-bone: Không có đủ nghị lực, nhu nh­ợc

To have not the vaguest notion of something: Không biết một tí gì về cái gì

To have nothing but one's name and sword: Có tiếng mà không có miếng

To have nothing on sb: (Mỹ)

To have nothing on: Trần truồng

To have nothing to eat: Không có gì ăn cả

To have nothing to line one's stomach with: Không có gì để ăn cả

To have on a coat: Mặc một cái áo

To have one foot in the grave, to be on the brink of the grave: Thập thò miệng lỗ, gần kề miệng lỗ

To have one foot in the grave: Gần đất xa trời

To have one's car overhauled: Đ­a xe đi đại tu

To have one's day: Đã từng có thời làm ăn phát đạt

To have one's due reward: Đ­ợc phần th­ởng xứng đáng

To have one's elevenses: Uống một tách cà phê(nhẹ)hoặc ăn một bữa ăn nhẹ m­ời một giờ

To have one's eyes glued to: Mắt cứ dán vào(cái gì)

To have one's first taste of gunpowder: Ra trận lần đầu

To have one's first taste of war: Lần đầu tiên nếm mùi chiến tranh

To have one's fling: Ham chơi, mê mải vui chơi

To have one's hair cut: Đi hớt tóc

To have one's hair singed: Làm cháy tóc

To have one's hair trimed: Tỉa tóc

To have one's hand free: Rảnh tay không lo lắng gì

To have one's heart in one's mouth: Hoảng sợ

To have one's heart set on: Để tâm vào

To have one's heart unloaded: Làm cho khuây khỏa nỗi lòng

to have one's knees under someone's mahogany: cùng ăn với ai

To have one's nose in sth: Đọc cái gì chăm chú

To have one's own way: Làm theo ý mình

To have one's place in the sun: Có địa vị

To have one's pockets full of money: Túi đầy tiền

To have one's quiver full: Có nhiều con, đông con, gia đình đông

To have one's say: Phát biểu ý kiến

To have one's will: Đạt đ­ợc ý muốn của mình

To have only a foggy idea of sth: Chỉ hiểu, biết mập mờ về chuyện gì

to have opposite views: có những ý kiến đối lập nhau

to have other views for: có những dự kiến khác đối với

To have pains in one's inside: Đau bao tử, ruột

To have passed one's zenith: Đã qua thời kỳ oanh liệt nhất, thịnh v­ợng nhất

To have perilousness to climb a high cliff: Dám liều mình leo lên một vách đá cheo leo

To have pins and needles in one's legs: Có cảm giác nh­ kiến bò ở chân

To have plan up one's sleeve: Chuẩn bị một kế hoạch

To have plenty of beef: Có sức mạnh, thể lực

To have plenty of courage: Đầy can đảm

To have plenty of drive: (Ng­ời)Có nghị lực, c­ơng quyết

To have plenty of gumption: Đa m­u túc trí

To have pleny of time: Có nhiều thì giờ

To have pots of money: Rất giàu, có nhiều tiền

To have power in hand: Nắm quyền hành

To have practical control of: Nắm quyền kiểm soát trên thực tế

To have quick (ready)tongue: Ném miệng

To have quicksilver in one's veins: Rất hoạt bát

To have reached the age of understanding: Đến tuổi biết suy xét

To have reached the end of life: Gần chết, lâm chung

To have recourse to sth: Nhờ đến việc gì

To have recourse to strong action: Dùng đến thủ đoạn áp bức

To have repair to a place: Năng tới một nơi nào

To have respect for sb: Tôn kính, kính trọng ng­ời nào

To have respect to sth: có quan hệ đến việc gì

To have round shoulders: L­ng khòm, l­ng tôm

To have sb by the throat: Bóp chặt cổ ai

To have sb cold: Nắm trong tay số phận của ai

To have sb do sth: Bảo, sai ng­ời nào làm việc gì

To have sb in one pocket: Xỏ mũi ai, có ảnh h­ởng đối với ai

To have sb in to dinner: Mời ng­ời nào đến ăn cơm

To have sb in tow: Dìu dắt, trông nom ai; kiểm soát ai

To have sb on a string: Xỏ dây vào mũi ai

To have sb on the hip: Thắng thế hơn ng­ời nào

To have sb on toast: (Lóng)Hoàn toàn định đoạt số phận ai

To have sb on: Gạt, lừa phỉnh ng­ời nào

To have sb over a barrel: Đẩy ai vào đ­ờng cùng

To have sb secure: Giữ ai một nơi chắc chắn

To have sb within one's grasp: Có ng­ời nào d­ới quyền lực của mình, ở trong tay mình

To have scrape: Kéo lê chân

To have scruples about doing sth: Ngần ngại làm việc gì

To have several goes at the high jump: Cố gắng nhảy cao nhiều lần

To have several languages at one's command; to have a command of several languages: Biết thông thạo nhiều thứ tiếng, tinh thông nhiều ngôn ngữ

To have sex: Giao hợp

To have sharp ears: Thính tai

To have solid grounds for supposing: Có cơ sở vững chắc để cho rằng

To have some time free: Có chút thì giờ rảnh

To have some whiff: Hút vài hơi

to have someone at vantage: chiếm ­u thế so với ai, thắng thế ai

to have something in view: dự kiến một việc gì

To have speech with sb: Nói chuyện với ng­ời nào

To have stacks of work: Có nhiều việc

To have sth at heart: Quan tâm lắm tới việc gì

To have sth at one's finger's ends: Quá quen thuộc với

To have sth before one's eyes: Có vật gì tr­ớc mắt

To have sth down on one's notebook: Ghi chép cái gì vào sổ tay

To have sth in detestation: Ghét, gớm, không ­a vật gì

To have sth in one's genes: Đ­ợc di truyền

To have sth in prospect: Hy vọng về việc gì

To have sth lying by: Có vật gì để dành

To have sth on good authority: Biết đ­ợc việc gì theo nguồn tin đích xác

To have sth on the brain: Luôn luôn nghĩ đến một điều gì ám ảnh

To have success within one's grasp: Nắm chắc sự thành công

To have taste in music: Có khiếu về âm nhạc

To have tea with sb: Uống trà với ng­ời nào

To have ten years' service: Làm việc đ­ợc m­ời năm

To have the (free) run of the house: Đ­ợc tự do đi khắp nhà

To have the advantage: Thắng thế

To have the bellyache: Đau bụng

To have the best of the running: Gần tới đích, tới mức

To have the collywobbles: Sôi bụng

To have the conscience to do (say) sth: Có gan(dám)làm(nói)cái gì

To have the courage to do sth: Có can đảm làm việc gì

To have the edge on sb: ở thế thuận lợi hơn ai


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

This post was edited by chuyenngoaingu.com at 10-29-2014 10:17:51.
1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic