Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 16

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 16
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 16
Posted: 10-29-2014 10:11:44

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572696

chuyenngoaingu.com Xin giới thiệu tới các bạn phần 16 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To be on a bed of thorns: ở trong tình thế khó khăn

To be on a diet: Ăn uống phải kiêng cữ

To be on a good footing with sb: Có quan hệ tốt với ai

To be on a good wicket: ở thế thuận lợi

To be on a level with sb: Ngang hàng với ng­ời nào, trình độ bằng ng­ời nào

To be on a par with sb: Ngang cơ với ng­ời nào

To be on a razor-edge: Lâm vào cảnh lâm nguy

To be on a sticky wicket: ở thế bất lợi

To be on boardwages: Lãnh tiền phụ cấp l­ơng thực

To be on decline: Trên đà giảm

To be on distant terms with sb: Có thái độ cách biệt với ai

To be on duty: Đang phiên gác

To be on duty: Đang trực

To be on edge: 1.Bực mình;2.Dễ gắt gỏng

To be on equal terms with sb: Ngang hàng với ng­ời nào

To be on familiar ground: ở vào thế lợi

To be on fighting terms: Cừu địch với nhau

To be on furlough: Nghỉ phép

To be on guard (duty): (Quân)Gác phiên trực

To be on holiday: Nghỉ

To be on loaf: Chơi rong

To be on low wage: Sống bằng đồng l­ơng thấp kém

To be on nettle: Nh­ ngồi phải gai

To be on one's back: ốm liệt gi­ờng; lâm vào đ­ờng cùng

To be on one's beam-ends: Hết ph­ơng, hết cách

To be on one's bone: Túng quẩn

To be on one's game: Sung sức

To be on one's guard: Cảnh giác đề phòng

To be on one's guard: Giữ thế thủ, đề phòng tấn công

To be on one's legs: Đứng, đi lại đ­ợc sau cơn bệnh nặng

To be on one's lone(s), by one's lone(s): Cô độc, lẻ loi, một mình một bóng

To be on one's lonesome: Một mình một bóng, cô đơn

To be on one's mettle: Phấn khởi

To be on one's own dunghill: ở nhà mình, có quyền tự chủ

To be on pain of death: Bị tử hình

To be on parole: Hứa danh dự

To be on patrol: Tuần tra

To be on pins and needles: Lo lắng, bồn chồn, bứt rứt

To be on post: Đang đứng gác

To be on probation.: Đang tập sự

To be on reflection: Suy nghĩ

To be on remand: Bị giam để chờ xử

To be on sentry duty: Đang canh gác

To be on sentry-go: Đang canh gác

To be on short commons: Ăn kham khổ

To be on short leave, on leave of absence: Đ­ợc nghỉ phép

to be on short time: làm việc không đủ ngày

To be on street: Lang thang đầu đ­ờng xó chợ

To be on the alert against an attack: Canh gác để đề phòng một cuộc tấn công

To be on the alert: Đề cao cảnh giác

To be on the anvil: Đang làm, đang xem xét, đang nghiên cứu

To be on the beat: Đi tuần

To be on the booze: Uống quá độ

To be on the cadge: Kiếm ăn, ăn chực

To be on the decrease: Bớt lần, giảm lần

To be on the dole: Sống nhờ vào của bố thí, sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp

To be on the down-grade: Hết thời, mạt vận

To be on the downward path: Đang hồi sụp đổ, suy vi

To be on the firm ground: Trên cơ sở vững vàng

To be on the froth: Giận sôi gan, giận sùi bọt mép

To be on the fuddle: Say bí tỉ

To be on the gad: Đi khắp mọi nơi, đi lang thang, vơ vẩn

To be on the go: (Thtục)Rất bận rộn

To be on the grab: Đi ăn trộm

To be on the gridiron: Bồn chồn nh­ ngồi trên đống lửa

To be on the high rope: Bị thắt cổ

To be on the highway to success: Đang có đ­ờng tiến chắc đến thành công

To be on the hike: Đi lang thang, lêu lổng

To be on the listen: Lắng nghe, vểnh tai để nghe, lắng tai

To be on the loose: Đi chơi bời bậy bạ

To be on the loose: Sống phóng đãng

To be on the lurk: ẩn núp, rình mò, dò thám

To be on the make: (Thtục)1

To be on the march: Đi theo nhịp quân hành

To be on the mend: Đang bình phục gần lành mạnh

To be on the night-shift: Làm ca đêm

To be on the pad: Đi lêu lổng ngoài đ­ờng

To be on the point of departing: Sắp sửa ra đi

To be on the point of starting: Sắp sửa ra đi

To be on the rampage: Giận điên lên

To be on the rampage: Quậy phá(vì say)

To be on the right side of fortv: D­ới bốn m­ơi tuổi

To be on the rise: (Cá)Nổi lên đớp mồi

To be on the rove: Đi lang thang

To be on the safe side: Lợi thế

To be on the straight: Sống một cách l­ơng thiện

To be on the tip-toe with curiosity: Tò mò muốn biết

To be on the tramp: Đi lang thang ngoài đ­ờng phố, khắc nơi

to be on the verge of forty: gần bốn m­ơi tuổi

To be on the waggon: (Lóng)Cữ r­ợu; cai r­ợu(Mỹ)xe(chở hành khách hoặc hàng hóa)

To be on the wallaby (track): Đi lang thang ngoài đ­ờng

To be on the wane: (Ng­ời)trở về già

To be on the watch for sb: Rình ng­ời nào

To be on the watch for: Đề phòng, cảnh giác, nhất là một sự nguy hiểm

To be on the wrong side of forty: Đã ngoài bốn m­ơi tuổi

To be on the wrong side of forty: Trên bốn m­ơi tuổi

To be on the wrong side of the door: Bị nhốt ở ngoài

to be on visiting terms with; to have a visiting acquaintance with: có quan hệ thăm hỏi với

To be on watch: Đang phiên gác

To be on, up stump: Lâm vào cảnh cùng quẫn

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic