Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 11

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 11
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Loạt cấu trúc và thành ngữ - Phần 11
Posted: 10-29-2014 10:08:23

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572711

chuyenngoaingu.com  Xin giới thiệu tới các bạn phần 11 trong loạt bài về các cấu trúc và thành ngữ hay trong tiếng Anh. Việc biết các thành ngữ và cấu trúc này sẽ giúp các bạn đọc và viết một cách dễ dàng và gần với ngôn ngữ hàng ngày hơn nhiều, thay vì phải tra từ điển để tìm nghĩa từng từ.

To be in (secret) communication with the enemy: T­ư thông với quân địch

To be in (to get into) a flap: Lo sợ phập phồng

To be in a (blue)funk: Sợ xanh mặt, khiếp đảm

To be in a (dead) faint, to fall down in a faint: Bất tỉnh nhân sự

To be in a (dead)faint: Chết giấc, bất tỉnh nhân sự

To be in a clutter: Mất trật tự

To be in a fever of: Bồn chồn

To be in a fever: Bị sốt, bị nóng lạnh

To be in a fine pickle: Gặp cảnh ngộ khó khăn

To be in a fix: ở vào một cảnh ngộ lúng túng

To be in a flutter: Bối rối

To be in a fog: Không hiểu gì, hoàn toàn mù tịt

To be in a fret: Cáu kỉnh

To be in a fuddled state: Bị rối trí vì say r­ợu

To be in a fume: Lúc giận

To be in a good temper: Có khí sắc vui vẻ

To be in a hopeless state: (Bệnh nhân)Lâm vào một tình trạng tuyệt vọng, không hy vọng cứu vãn đ­ợc

To be in a huff: Tức giận

To be in a hypnotic trance: ở trong tình trạng bị thôi miên

To be in a maze: ở trong tình trạng rối rắm

To be in a mess: ở trong tình trạng bối rối, lúng túng

To be in a mix: T­ t­ởng lộn xộn, đầu óc bối rối

To be in a muck of a sweat: Đổ, chảy mồ hôi hột

To be in a muddle: (Đồ vật)Lộn xộn, không có thứ tự

To be in a nice glow: Cảm thấy trong ng­ời dễ chịu

To be in a paddy (in one of one's paddies): Nổi giận

To be in a position of victory: ở vào thế thắng

To be in a puzzle: ở trong một tình trạng khó xử

To be in a quagmire: Gặp tình cảnh khó khăn

To be in a quandary: ở trong tình thế nghi ngờ

To be in a rage: Giận dữ, nổi giận

To be in a sad case: ở trong hoàn cảnh đáng buồn

To be in a sad plight: ở trong hoàn cảnh buồn

To be in a state of mortal anxiety: Lo sợ chết đi đ­ợc

To be in a state of nerves: Bực bội, khó chịu

To be in a sweat of fear: Sợ toát mồ hôi

To be in a tangle: Bị lạc đ­ờng, lạc lối

To be in a tantrum: Đang bực bội, ch­a nguôi giận, ch­a hết giận

To be in a terrible state of disorder: ở trong tình trạng hết sức bừa bãi, vô trật tự

To be in a thundering rage: Giận dữ

To be in a ticklish situation: ở vào một tình thế khó khăn, khó xử

To be in a tight box: ở trong một tình trạng bế tắc, nguy ngập

To be in a wax: Nổi giận, phát giận; tức giận

To be in a wrong box: Lâm vào cảnh khó xử

To be in abeyance: Bị tạm đình chỉ

To be in accord with sth: Tán thành việc gì

To be in active employment, to be on the active list: Đang làm việc

To be in agreement with sb: Đồng ý với ai

To be in ambush: Phục sẵn

To be in an awful bate: Giận điên lên

To be in an ecstasy of joy: S­ớng ngất đi

To be in an excellent humour: ở trong tình trạng sảng khoái

To be in an expansive mood after a few drinks: Trở nên cởi mở sau vài ly r­ợu

To be in an interesting condition: Có mang, có thai

To be in an offside position: ở vị trí việt vị

To be in apple-pie order: Hoàn toàn có trật tự

To be in besetment with rivers on every side: Sông bao bọc khắp nơi

To be in bud: Mọc mầm non, nẩy chồi

To be in cahoot(s) with sb: Đồng m­u, thông đồng, cấu kết với ng­ời nào

To be in cash: Có tiền

To be in chafe: Phát cáu, nổi giận

To be in charge with an important misson: Đ­ợc giao nhiệm vụ quan trọng

To be in charge: Chịu trách nhiệm

To be in clink: Nằm trong khám

To be in comfortable circumstances: T­ gia sung túc, đầy đủ

To be in command of a troop: Chỉ huy một đội quân

To be in commission: Đ­ợc trang bị đầy đủ

To be in communication with sb: Liên lạc thông tin với

To be in concord with..: Hợp với

To be in confinement: Bị giam cầm, bị quản thúc

To be in conflict with sb: Xung đột, bất hòa với ng­ời nào

To be in connivance with sb: Âm m­u, đồng lõa với ng­ời nào

To be in contact with sb: Giao thiệp, tiếp xúc với ng­ời nào

To be in control: Đang kiểm soát, đang điều hành

To be in correspondence, have correspondence with sb: Th­ từ với ng­ời nào, liên lạc bằng th­ từ với ng­ời nào

To be in danger: Lâm nguy, gặp nạn, ngộ nạn

To be in debt: Thiếu nợ tiền

To be in deep water: Lâm vào cảnh hoạn nạn

To be in despair: Chán nản, thất vọng

To be in direct communication with: Liên lạc trực tiếp với

To be in direct contradiction: Hoàn toàn mâu thuẫn

To be in disagreement with sb: Không đồng ý với ng­ời nào

To be in disfavour with sb: Bị ng­ời nào ghét

To be in doubt: Nghi ngờ, hoài nghi

To be in drink (under the influence of drink): Say r­ợu

To be in evidence: Rõ rệt, hiển nhiên

To be in fear of sb (of sth): Sợ hãi ng­ời nào, cái gì

To be in fine, (in good) fettle: (Ngựa)Khỏe mạnh,(máy)đang chạy tốt

To be in flesh: Béo phì

To be in focus: Đặt vào tâm điểm

To be in for trouble: Lâm vào tình cảnh khó khăn

To be in for: Dính vào, ở vào(tình trạng)

To be in force: (Đạo luật..)Có hiệu lực, hiện hành

To be in form, out of form: Sung sức, không sung sức

To be in front of the church: ở tr­ớc mặt, đối diện với nhà thờ

To be in full bearing: Đang sinh lợi

To be in full feather: (Ng­ời)Ăn mặc diện; có tiền

To be in full rig: Mặc đại lễ phục(mặc đồ lớn)

To be in gaol: Bị ở tù

To be in good health: Mạnh khỏe

To be in good odour with sb: Có cảm tình với ai, giao hảo với ai

To be in good spirits: Vui vẻ; khí sắc vui vẻ

To be in good, bad odour: Có tiếng tốt, tiếng xấu

To be in good, bad repute: Có tiếng tốt, xấu

To be in great form: Rất phấn khởi

To be in great want: Rất nghèo nàn, khốn khổ

To be in harmony with: Hòa thuận với, hòa hợp với

To be in high feather: Khi sắc, tính tình vui vẻ phấn khởi

To be in high mood: Hứng chí

To be in high spirit: Cao hứng, phấn khởi

To be in hot water: Lâm vào cảnh khó khăn

To be in hot water: Lúng túng, lâm vào tình cảnh khó khăn

To be in irons: (Hải)Bị tung buồm

To be in jeopardy: Đang mắc nạn, đang lâm nguy, đang gặp hạn;(danh dự)bị th­ơng tổn;(công việc)suy vi

To be in juxtaposition: ở kề nhau

To be in keeping with sth: Hợp với điều gì

To be in leading-strings: Phải tùy thuộc ng­ời khác, chịu sự chỉ đạo nh­ một đứa bé

To be in league with: Liên minh với

To be in line with: Đồng ý với, tán thành, ủng hộ

To be in liquor; to be the worse for liquor: Say r­ợu

To be in love with sb: Yêu, mê ng­ời nào; phải lòng ng­ời nào

To be in love with: Say mê ai, đang yêu

To be in low spirit: Mất hứng, chán ch­ờng

To be in low water: Cạn tiền

To be in luck, in luck's way: Đ­ợc may mắn, gặp may

To be In manuscript: Ch­a đem in

To be in narcotic state: Mê man vì chất thuốc bồ đà

To be in necessitous circumstances: ở trong cảnh túng thiếu, bần cùng

To be in necessity: ở trong cảnh bần cùng

To be in negotiation with sb: Đàm phán với ai

To be in no hurry: Không gấp, có đủ thì giờ

To be in no mood for jollity: Lòng không vui vẻ, không thiết đi chơi

To be in occupation of a house: Chiếm, ở một cái nhà

To be in one's cups: Đang say s­a

To be in one's element: ở trong hoàn cảnh thuận tiện nh­ cá gặp n­ớc

To be in one's minority: Còn trong tuổi vị thành niên

To be in one's nineties: Trong lứa tuổi từ 90 đến 99

To be in one's second childhood: Trở lại thời trẻ con thứ hai, tức là thời kỳ lẩm cẩm của tuổi già

To be in one's senses: Đầu óc thông minh

To be in one's teens: Đang tuổi thanh xuân, ở vào độ tuổi 13-19

To be in one's thinking box: Suy nghĩ chín chắn thận trọng

To be in place: ở tại chỗ, đúng chỗ

To be in pop: Cầm ở tiệm cầm đồ

To be in prison: Bị giam vào tù

To be in process of removal: Đang dọn nhà

To be in Queen's street: (Lóng)Khủng hoảng tài chính, gặp khó khăn về tiền bạc

To be in rags: Ăn mặc rách r­ới

To be in rapport with: Có quan hệ với, liên hệ mật thiết

To be in recollections: Trong ký ức

To be in relationship with sb: Giao thiệp với ng­ời nào

To be in retreat: Tháo lui

To be in sb's bad books: Bị ng­ời nào ghét, có tên trong sổ đen của ai

To be in sb's black books: Không đ­ợc ai ­a, có tên trong sổ đen của ai

To be in sb's clutches: ở d­ới nanh vuốt của ng­ời nào

To be in sb's company: Cùng đi với ng­ời nào

To be in sb's confidence: Đ­ợc dự vào những điều bí mật của ng­ời nào

To be in sb's good books: Đ­ợc ng­ời nào quí mến, chú ý đến

To be in sb's good graces: Đ­ợc ng­ời nào kính trọng, kính nh­ờng

To be in sb's goodwill: Đ­ợc ng­ời nào chiếu cố, trọng đãi

To be in sb's train: Theo sau ng­ời nào

To be in search of sth: Đang tìm kiếm vật gì

To be in season: Còn đang mùa

To be in serious strait: ở trong tình trạng khó khăn, nguy ngập

To be in shabby clothes: Ăn mặc xốc xếch, dơ bẩn

To be in soak: Bị đem cầm cố

To be in solution: ở trong tình trạng không ổn(ý kiến)

To be in sore need of sth: Rất cần dùng vật gì

To be in terror: Khiếp đảm, kinh hãi

To be in the band-wagon: Đứng về phe thắng cử

To be in the can: (Điện ảnh Mỹ)Đã thu hình xong, sẵn sàng đem ra chiếu

To be in the cart: Lúng túng

To be in the clouds: Sống ở trên mây, mơ mơ màng màng

To be in the cold: (Bóng)Sống cô độc, hiu quạnh

To be in the conspiracy: Dự vào, nhúng tay vào cuộc âm m­u

To be in the dark: Bị giam, ở tù; không hay biết gì

To be in the death agony: Gần chết, hấp hối

To be in the dog-house: Xuống dốc thất thế

To be in the doldrums: Có những ý t­ởng buồn rầu, đen tối

To be in the employ of sb: Làm việc cho ai

To be in the enjoyment of good health: H­ởng sức khỏe tốt

To be in the first flight: ở trong tốp đầu, trong nhóm giỏi nhất

To be in the flower of one's age: Đang tuổi thanh xuân

To be in the front line: ở tiền tuyến

To be in the full flush of health: Có một sức khỏe dồi dào

To be in the habit of doing sth: Có thói quen làm việc gì

To be in the humour to do sth: Sẵn lòng, vui lòng làm việc gì

To be in the know: Biết rõ(công việc); (đua ngựa)đ­ợc tin mách riêng, đ­ợc mách n­ớc để đánh cá

To be in the late forties: Gần 50 tuổi

To be in the late twenties: Hơn hai m­ơi

To be in the limelight: Đ­ợc mọi ng­ời chú ý đến, nổi tiếng

To be in the mood for doing sth: Muốn làm cái gì

To be in the pouts: Nhăn nhó khó chịu

To be in the running: Có hy vọng thắng giải

To be in the same box: Cùng chung cảnh ngộ

To be in the secret: ở trong tình trạng bí mật

To be in the seventies: Bảy m­ơi mấy tuổi

To be in the shipping way: Làm nghề buôn bán theo đ­ờng biển

To be in the soup: ở vào tình trạng khó xử, bối rối, lúng túng

To be in the suds: Trong hoàn cảnh khó khăn lúng túng

To be in the swim: Hòa mình làm việc với đoàn thể

To be in the utmost poverty: Nghèo hết sức, nghèo rớt mồng tơi

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic