Skip Navigation LinksChia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS, JLPT » Thông báo từ luyện thi TOEIC » Lịch thi và trả kết quả TOEIC tháng 10,11,12/2014

Lịch thi và trả kết quả TOEIC tháng 10,11,12/2014

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[2Posts]
Lịch thi và trả kết quả TOEIC tháng 10,11,12/2014
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Lịch thi và trả kết quả TOEIC tháng 10,11,12/2014
Posted: 10-27-2014 12:39:36

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584516

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm 0 TOEIC
2014-12-31
8:30 AM Sau 10-12 ngày
1 TOEIC
2014-12-27
8:30 AM Sau 10-12 ngày
2 TOEIC
2014-12-24
8:30 AM Sau 10-12 ngày
3 TOEIC
2014-12-20
8:30 AM Sau 10-12 ngày
4 TOEIC
2014-12-17
8:30 AM Sau 10-12 ngày
5 TOEIC
2014-12-12
8:30 AM Sau 10-12 ngày
6 TOEIC
2014-12-10
8:30 AM Sau 10-12 ngày
7 TOEIC
2014-12-05
8:30 AM Sau 10-12 ngày
8 TOEIC
2014-12-03
8:30 AM Sau 10-12 ngày
9 TOEIC
2014-11-28
8:30 AM Sau 10-12 ngày
10 TOEIC
2014-11-28
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
11 TOEIC
2014-11-27
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
12 TOEIC
2014-11-26
8:30 AM Sau 10-12 ngày
13 TOEIC
2014-11-26
Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
14 TOEIC
2014-11-25
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
15 TOEIC
2014-11-24
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
16 TOEIC
2014-11-22
8:30 AM Sau 10-12 ngày
17 TOEIC
2014-11-21
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
18 TOEIC
2014-11-20
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
19 TOEIC
2014-11-19
8:30 AM Sau 10-12 ngày
20 TOEIC
2014-11-19
Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
21 TOEIC
2014-11-19
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
22 TOEIC
2014-11-18
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
23 TOEIC
2014-11-17
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
24 TOEIC
2014-11-15
8:30 AM Sau 10-12 ngày

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#

chuyenngoaingu.com

 
Re:Lịch thi và trả kết quả TOEIC tháng 10,11,12/2014
Posted: 10-27-2014 12:40:00

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584516

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm 0 TOEIC
2014-11-14
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
1 TOEIC
2014-11-13
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
2 TOEIC
2014-11-13
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
3 TOEIC
2014-11-12
8:30 AM Sau 10-12 ngày
4 TOEIC
2014-11-12
Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
5 TOEIC
2014-11-12
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
6 TOEIC
2014-11-11
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
7 TOEIC
2014-11-10
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
8 TOEIC
2014-11-07
8:30 AM Sau 10-12 ngày
9 TOEIC
2014-11-07
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
10 TOEIC
2014-11-06
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
11 TOEIC
2014-11-06
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
12 TOEIC
2014-11-05
8:30 AM Sau 10-12 ngày
13 TOEIC
2014-11-05
Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
14 TOEIC
2014-11-05
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
15 TOEIC
2014-11-04
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
16 TOEIC
2014-11-03
Sáng : 07:30 - Chiều: 13:00 Sau 07 ngày làm việc (10 ngày thông thường)
17 TOEIC
2014-11-03
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
18 TOEIC
2014-11-01
8:30 AM Sau 10-12 ngày
19 TOEIC
2014-11-01
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
20 TOEIC
2014-10-31
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00
21 TOEIC
2014-10-31
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
22 TOEIC
2014-10-30
Sáng: 07:30 - Chiều: 13:00
23 TOEIC
2014-10-30
08:30 AM SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC
24 TOEIC
2014-10-30
14:00 SAU 5 NGÀY LÀM VIỆC

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

2#
Page 1 of 1[2Posts]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic