Skip Navigation LinksChia sẻ kinh nghiệm luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS, JLPT » Thông báo từ luyện thi TOEIC » Danh sách thí sinh thi TOEIC đạt điểm cao nhất trong quý 1,2,3 năm 2014

Danh sách thí sinh thi TOEIC đạt điểm cao nhất trong quý 1,2,3 năm 2014

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Danh sách thí sinh thi TOEIC đạt điểm cao nhất trong quý 1,2,3 năm 2014
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Danh sách thí sinh thi TOEIC đạt điểm cao nhất trong quý 1,2,3 năm 2014
Posted: 11-09-2014 10:16:03

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584475

THÁNG 01/2014

  • Phạm Hoài Nam – Hà Nội – 990 Điểm
  • Trần Hồ Dương Thảo – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm
  • Nguyễn Văn Mến – HCM – 990 Điểm

THÁNG 02/2014

  • Phạm Phương Linh – Hà Nội – 990 Điểm

THÁNG 03/2014

  • Lý Quán Du - TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm
  • Nguyễn Mạnh Tuấn - TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm
  • Fishel Mark William - TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

 

THÁNG 04/2014

Nguyễn Duy Khánh – Hà Nội – 990 Điểm

THÁNG 05/2014

Trịnh Thị Nhị Huê – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

THÁNG 06/2014

Bùi Ngọc Anh – Hà Nội – 990 Điểm

Đỗ An Duy - TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

 


THÁNG 07/2014

Đồng Thảo Phương - Hà Nội – 990 Điểm

Đỗ An  Duy – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

Nguyễn Việt Vân Anh – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

Lê Thi Thu Hà - Hà Nội – 990 Điểm

Hà Nguyễn Minh Khang – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

Võ Lê Thùy Trang – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

THÁNG 08/2014

Lê Nguyễn Lay Ơn – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

THÁNG 09/2014

Phạm Khắc Thời – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm

Nguyễn Ngọc Tuấn – TP. Hồ Chí Minh – 990 Điểm


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic