600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC

Moderators: chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC
Posted: 12-09-2014 14:52:10

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572729

Đầy là cuốn sách quan trọng về từ vựng rất cần thiết cho những bạn đang có ý định mở rộng vốn từ của mình để tham gia kỳ thi TOEIC.

Cuốn sách giúp bạn nhanh chóng hệ thống hóa lại hệ thống từ vựng về từng chủ đề, ngữ cảnh đặc biệt thường có trong đề thi TOEIC thật. Từng bài học có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, giúp bạn có thể liên kết lại chuối kiến thức một cách có hệ thống và logic nhất.

 

Các bạn có thể download toàn bộ cuốn sách tại đây.


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic