101 Japanese Idioms - 101 Thành ngữ trong tiếng Nhật

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
101 Japanese Idioms - 101 Thành ngữ trong tiếng Nhật
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
101 Japanese Idioms - 101 Thành ngữ trong tiếng Nhật
Posted: 11-11-2014 12:56:38

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572705

Cuốn sách rất thú vị cho mọi người để tìm hiểu thêm ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Trình bày song ngữ Nhật - Anh. Sách được chia làm 5 section:
Section 1: Relating to Nature
Section 2: Creatures Large and Small
Section 3: The Human Body
Section 4: From One to Ten and More
Section 5: More Cultural Keys
LINK DOWNLOAD :
1. Mediafire :  Click here
2. Fshare : Click here

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic